english version
Αντιμετώπιση και χειρουργική αποκατάσταση λιθίασης ουροποιητικού

Κυστεοσκόπηση
Η κυστεοσκόπηση είναι ενδοσκοπική τεχνική και θεωρείται από τις σημαντικότερες «διαγνωστικές ουρολογικές εξετάσεις» για την διερεύνηση του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Η εξέταση διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα, γίνεται με τοπική αναισθησία και μπορεί να γίνει στο ιατρείο του Ουρολόγου αν είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο ενδοσκοπικό εξοπλισμό. Κατά την εξέταση αυτή, με την βοήθεια ενός εύκαμπτου κυστεοσκοπίου διαμετρήματος ολίγων χιλιοστών, έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε την ουρήθρα, αν υπάρχει βλάβη στον σφιγκτήρα ή στένωμα, το τοίχωμά της ουροδόχου κύστης, τα στόμια των ουρητήρων, το μέγεθος του προστάτη στους άντρες και να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν πέτρες ή κάποιος όγκος μέσα στη ουροδόχο κύστη. Κατά την διάρκεια της κυστεοσκόπησης μπορούμε να πάρουμε και δείγματα (ιστούς) για βιοψία ή ακόμα και να καυτηριάσουμε μικρές παθολογικές βλάβες. Ο ασθενής μετά την κυστεοσκόπηση μπορεί να εμφανίσει ήπια ενόχληση  κατά τη διάρκεια της ούρησης καθώς και συχνοουρία. Οι ενοχλήσεις αυτές δεν διαρκούν πάνω από 2-4 ώρες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα. video


Ουρηθροσκόπηση
Η Ουρηθροσκόπηση είναι ενδοσκοπική τεχνική και θεωρείται και αυτή μια από τις σημαντικότερες  «διαγνωστικές ουρολογικές εξετάσεις». Η εξέταση διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα, γίνεται με τοπική αναισθησία και μπορεί να γίνει στο ιατρείο του Ουρολόγου αν είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο ενδοσκοπικό εξοπλισμό. Κατά την εξέταση αυτή με την βοήθεια ενός εύκαμπτου κυστεοσκοπίου διαμετρήματος ολίγων χιλιοστών έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε την ουρήθρα, αν υπάρχει βλάβη στον σφιγκτήρα, στένωμα, φλεγμονή ή κάποια εξωφυτική εξεργασία. Κατά την διάρκεια της ουρηθροσκόπησης μπορούμε να πάρουμε και δείγματα (ιστούς) για βιοψία ή ακόμα και να καυτηριάσουμε μικρές παθολογικές βλάβες. Ο ασθενής μετά την ουρηθροσκόπηση μπορεί να εμφανίσει ήπια ενόχληση  κατά τη διάρκεια της ούρησης καθώς και συχνοουρία. Οι ενοχλήσεις αυτές δεν διαρκούν πάνω από 2-4 ώρες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα. video


Τοποθέτηση PIG TAIL (ουρητηρικοί αυτοσυγκρατούμενοι καθετήρες)
Τα PIG TAILS ή  ουρητηρικοί αυτοσυγκρατούμενοι καθετήρες παίρνουν το όνομά τους από το σχήμα των άκρων τους.  που παραπέμπει σε ουρά γουρουνιού. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που πρέπει να διατηρήσουμε ανοικτή τη δίοδο ροής των ούρων η οποία έχει διακοπεί από λιθιάσεις ή νεοεξεργασίες του ανώτερου και μέσω ουροποιητικού, στενώματα κακώσεις ουρητήρα κτλ., με αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει αυξημένη νοσηρότητα (κολικό νεφρού παρατεινόμενο και/ή εμπύρετο και νεφρική ανεπάρκεια).  Η τοποθέτησή τους γίνεται συνήθως στο χειρουργείο με ακτινοσκοπικό έλεγχο σε άσηπτες συνθήκες. Ο ασθενής, μετά την συγκεκριμένη επέμβαση, θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για μερικές ώρες.


Λίθος Ουρητήρα - Νεφρού - Ενδοσκοπική αφαίρεση
Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ανώτερου και μέσου ουροποιητικού συστήματος στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Η δεύτερη κατά σειρά συνηθέστερη επέμβαση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα - νεφρού. Με ένα ειδικό όργανο, το ουρητηροσκόπιο, εντοπίζεται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη και, με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση υπερήχων ή ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων ή laser, ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με ελαφρά μέθη ή επισκληρίδιο αναισθησία και η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του λίθου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL). Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη.

 

Λίθος Ουρητήρα - Νεφρού – Εξωσωματική λιθοτριψία
 Η εξωσωματική λιθοτριψία γνωστή και ως ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) είναι μία μη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση της λιθίασης του ανώτερου και μέσου ουροποιητικού συστήματος. Ο εξωσωματικός λιθοθρίπτης, μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας, παρέχει τη δυνατότητα κατακερματισμού των λίθων με τη χρήση κρουστικών κυμάτων και θεωρείται ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με την χρήση ήπιων αναλγητικών, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητες του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιθανό να χρειαστεί επαναληπτική θεραπεία εντός 20 ημερών. video

 

Λίθος Νεφρού – Διαδερμική Λιθοτριψία
Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Ένας σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης αφαίρεσης λίθου  νεφρού είναι η διαδερμική λιθοτριψία, γνωστή και ως PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy). Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση διενεργείται διαδερμική παρακέντηση του νεφρού. Στη συνέχεια εισάγεται  ένα ειδικό όργανο, το νεφροσκόπιο,  εντοπίζεται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη και, με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση υπερήχων ή ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων ή laser ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του λίθου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL). Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

 

Λίθος Ουρητήρα - Νεφρού - Ανοικτή Επέμβαση
Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση λίθων του νεφρού και του ουρητήρα έχει περιοριστεί σημαντικά και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις κοραλλιοειδών λίθων ή αδυναμία - αποτυχία επίλυσης του προβλήματος με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία όπου χειρουργικά προσεγγίζεται το σημείο της λιθίασης και διενεργείται ουρητηρολιθοτομία – πυελολιθοτομία – νεφρολιθοτομία (ανάλογα με τη θέση του λίθου). Αφαιρείται ο λίθος και στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση  ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL). Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποια ανατομική βλάβη, αυτή αντιμετωπίζεται χειρουργικά εκ παραλλήλου. Γίνεται σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος, ενώ τοποθετείται παροχέτευση για 1-2 ημέρες. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2-4 ημέρες ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

 

Λίθος Ουρητήρα - Νεφρού - Λαπαροσκοπική αφαίρεση
Η λαπαροσκοπική αφαίρεση λίθων είναι μια μοντέρνα μέθοδος αντιμετώπισης του νεφρού και του ουρητήρα έχει περιοριστεί σημαντικά και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις κοραλλιοειδών λίθων ή αδυναμία - αποτυχία επίλυσης του προβλήματος με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία όπου, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος, προσεγγίζεται το σημείο της λιθίασης, διενεργείται ουρητηρολιθοτομία – πυελολιθοτομία – νεφρολιθοτομία, αφαιρείται ο λίθος και στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση  ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL). Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποια ανατομική βλάβη, αυτή  αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά εκ παραλλήλου. Γίνεται σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος, ενώ τοποθετείται παροχέτευση για 1 ημέρα. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2-3 ημέρες, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

 

Λίθος Ουροδόχου κύστης - Ανοικτή Επέμβαση
Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση λίθων της ουροδόχου κύστης έχει περιοριστεί σημαντικά και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις κοραλλιοειδών λίθων ή αδυναμία - αποτυχία επίλυσης του προβλήματος με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία όπου χειρουργικά προσεγγίζεται το σημείο της λιθίασης και διενεργείται κυστεολιθοτομία. Αφαιρείται ο λίθος και στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση καθετήρα ουροδόχου κύστης. Σε περίπτωση που συνυπάρχει καλοήθης υπερπλασία προστάτη, διενεργείται χειρουργική αφαίρεση του προστατικού αδένα. Γίνεται σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος ενώ τοποθετείται παροχέτευση για 1-2 ημέρες. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2-4 ημέρες ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

 

Λίθος Ουροδόχου Κύστης - Ενδοσκοπική αφαίρεση
Η αντιμετώπιση της λιθίασης της ουροδόχου κύστης στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Η συνηθέστερη επέμβαση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουροδόχου κύστης. Με ένα ειδικό όργανο, το κυστεοσκόπιο,  εντοπίζεται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη και, με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση υπερήχων ή ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων ή laser ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται  με ελαφρά μέθη ή επισκληρίδιο αναισθησία και η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του λίθου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση καθετήρα ουροδόχου κύστης για 24 ώρες. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη.

 

Όγκος Κύστης - Ενδοσκοπική αφαίρεση
Η αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Η συνηθέστερη επέμβαση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση του όγκου και η λήψη τυχαίων βιοψιών από όλο το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης για την καλύτερη αξιολόγηση των ευρημάτων – σταδιοποίηση. Χρησιμοποιείται ένα ειδικό όργανο, το «ρεζεκτοσκόπιο», το οποίο περιέχει ένα σύστημα φακών με ειδικό σύστημα ψυχρού φωτισμού, κάνουλες για τον έλεγχο της ροής των υγρών και μια  ηλεκτρική αγκύλη η οποία κόβει - καυτηριάζει τους ιστούς κάνοντας αιμόσταση ή laser το οποίο εξαχνώνει. Με το όργανο αυτό εντοπίζεται ο όγκος και, με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, αφαιρείται ή εξαχνώνεται ο όγκος ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται  με ελαφρά μέθη ή επισκληρίδιο αναισθησία και η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του όγκου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση καθετήρα ουροδόχου κύστης για 24 ώρες. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. Αμέσως μετά την επέμβαση διενεργείται ιστολογική εξέταση στο χειρουργικό παρασκεύασμα οπότε και κρίνεται αν χρειάζεται περαιτέρω συμπληρωματική θεραπεία.

  •