english version
Αντιμετώπιση και χειρουργική αποκατάσταση παθήσεων όρχη

 • Βιοψία Όρχεως
  Η Βιοψία των όρχεων είναι μια εξέταση που μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε την ύπαρξη κακοήθειας σε πρωτοεμφανιζόμενη σκληρία στον όρχι, τη δυσλειτουργία παραγωγής σπερματοζωαρίων, ή την δυσκολία προώθησής τους κατά τη φάση της εκσπερμάτισης σε άντρες με στοιχεία  υπογονιμότητας. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία ή μέθη χρησιμοποιώντας βελόνα βιοψίας ή διενεργώντας  μία μικρή τομή του 1 cm στον όρχι. Η εξέταση είναι ασφαλής και οι ενοχλήσεις που μπορεί να νοιώσει ο ασθενής είναι ελάχιστες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα. Απαιτείται νοσηλεία λίγων ωρών ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. video


  Ορχεκτομή Ετερόπλευρη και Αμφοτερόπλευρη
  Κάθε ανώδυνη διόγκωση του όρχι θα πρέπει να λαμβάνεται ως όγκος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Η ετερόπλευρη ορχεκτομή είναι η άμεση θεραπεία του καρκίνου των όρχεων. Γίνεται με υψηλή βουβωνική τομή, διάνοιξη του βουβωνικού πόρου, απολίνωση του σπερματικού πόρου και των αγγείων και στη συνέχεια εξωτερίκευση και αφαίρεση του όρχι. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται με ραχιαία αναισθησία ή επισκληρίδιο. Απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. Με την επέμβαση αυτή δεν διακυβεύεται η στυτική ικανότητα και η γονιμότητα του ασθενούς. Αμέσως μετά την επέμβαση διενεργείται ιστολογική εξέταση στο χειρουργικό παρασκεύασμα οπότε και κρίνεται αν χρειάζεται περαιτέρω συμπληρωματική θεραπεία.
  Σε περιπτώσεις μεταστατικού – ορμονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη, όπου είναι άμεση η ανάγκη μείωσης της τεστοστερόνης, πραγματοποιείται  αμφοτερόπλευρη υποκάψυα ορχεκτομή. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία ή ελαφρά μέθη  και διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα. video


  Κρυψορχία - Αποκατάσταση
  Κρυψορχία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις δεν βρίσκεται μέσα στον οσχεϊκό σάκο κατά την γέννηση του παιδιού. Η κατάλληλη ηλικία για την αποκατάσταση της πάθησης είναι όταν το παιδί γίνει 18-24 μηνών. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που η αποκατάσταση γίνεται και σε ενήλικες ασθενείς. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και η διάρκειά της εξαρτάται από τη θέση του όρχι (Περιτοναϊκή κοιλότητα, βουβωνικό κανάλι), έτσι ώστε να γίνει η προετοιμασία των σπερματικών αγγείων και του σπερματικού πόρου (από όπου συγκρατείται ο όρχις) ώστε να αποκτήσουν το μήκος που χρειάζεται για να μπορέσει να προσεγγίσει ο όρχις στην φυσιολογική του θέση. Στη συνέχεια ο όρχις σταθεροποιείται έτσι ώστε να μην επανέλθει στην αρχική του θέση. Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά είτε με ανοιχτό χειρουργείο, ενώ η επιλογή της μεθόδου θα αποφασιστεί μετά από συζήτηση του ενδιαφερόμενου με τον  Χειρουργό Ουρολόγο και αφού αναλυθούν οι ιδιαιτερότητές της κάθε μεθόδου σε συνάρτηση με το ατομικό του ιστορικό. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται με ραχιαία αναισθησία ή επισκληρίδιο. Απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη.


  Συστροφή Όρχεως-Ορχεοπηξία  - Αποκατάσταση
  Η Αποκατάσταση Συστροφής Όρχεως – Ορχεοπηξία  είναι μία επέμβαση όπου πρέπει να διενεργείται εντός 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων λόγω του αυξημένου κινδύνου μόνιμων βλαβών που μπορεί να επέλθουν στον όρχι. Συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, μπορεί όμως να παρουσιαστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Διενεργείται με γενική αναισθησία και η διάρκειά της είναι περίπου 45 λεπτά. Η επέμβαση γίνεται με μία μικρή τομή 2 cm στο όσχεο όπου και σταθεροποιείται ο όρχις έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί ξανά συστροφή του όρχι. Απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. video


  Κιρσοκήλη – Χειρουργική Αποκατάσταση
  Κιρσοκήλη είναι η διόγκωση του φλεβικού συστήματος του όρχι με αποτέλεσμα  την ανάπτυξη κιρσοειδών φλεβικών δικτύων. Κατά την διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός-ουρολόγος απολινώνει και διατέμνει το διατεταμένο φλεβικό ορχικό δίκτυο έτσι ώστε να σταματήσει την παλινδρόμηση του αίματος και την συσσώρευσή του γύρω από τον όρχι. Αυτό παρατηρείται  στην έσω σπερματική φλέβα του αριστερού φλεβικού ορχικού συστήματος λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων, με μια μικρή, 3 cm, τομή στην βουβωνική περιοχή. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1ώρα, γίνεται με γενική αναισθησία και ο απαιτούμενος χρόνος νοσηλείας του ασθενή είναι συνήθως μια ημέρα.
  Υπάρχουν 4 διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές:

  • >Μέθοδος Palomo, υψηλή απολίνωση
  • >Μέθοδος Ivanissevich, βουβωνική απολίνωση
  • >Μέθοδος Marmar ή Goldstein, υποβουβωνική απολίνωση
  • >Λαπαροσκοπική απολίνωση

  Άλλη μία, μη χειρουργική, μέθοδος για την αντιμετώπισης της κιρσοκήλης είναι η τεχνική Tauber και είναι η έγχυση σκληρυντικών ουσιών στην έσω σπερματική φλέβα με ακτινοσκοπικό έλεγχο.
  Το ποια από όλες αυτές τις μεθόδους θα επιλέξετε θα αποφασιστεί βάση του προβλήματος σας και μετά από συζήτηση με τον ιατρό σας. video


  Υδροκήλη - Χειρουργική Αποκατάσταση
  Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού μέσα στην κοιλότητα που σχηματίζουν τα δύο πέταλα ενός χιτώνα που περιβάλει τον όρχι και λέγεται ιδίως ελυτροειδής. Η συλλογή του υγρού είναι προοδευτική και ανώδυνη. Στην επέμβαση αυτή γίνεται μια μικρή τομή στο όσχεο και διανοίγεται η κοιλότητα του ελυτροειδούς χιτώνα του όρχι, αφαιρείται το υγρό και στη συνέχεια ο ελυτροειδής χιτώνας αναστρέφεται και καθηλώνεται, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ήδη υπάρχουσα κοιλότητα με αποτέλεσμα να μην υποτροπιάσει. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της επέμβασης αποστέλλεται  δείγμα του ελυτροειδούς χιτώνα για βιοψία καθώς και υγρό για κυτταρολογική εξέταση. Η επέμβαση γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. Πιθανές ενοχλήσεις στην περιοχή του όσχεου δεν διαρκούν πάνω από 2-4 ώρες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα. video


  Απολίνωση και Εκτομή Σπερματικού Πόρου, Ετερόπλευρη ή Αμφοτερόπλευρη
  Η επέμβαση απολίνωσης και εκτομής του σπερματικού πόρου γίνεται σε ασθενείς που εμφανίζουν παρατεινόμενες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις των όρχεων ή σε άντρες που επιθυμούν μία μόνιμη μέθοδο αντισύλληψης. Στην περίπτωση όμως αυτή, για να γίνει η επέμβαση, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του ιδίου και της συζύγου του. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία ή μέθη  με διενέργεια  μίας μικρής τομής του 1cm στην βουβωνική χώρα. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά, είναι ασφαλής και οι ενοχλήσεις που μπορεί να νοιώσει ο ασθενής είναι ελάχιστες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα. Ο ασθενής, μετά την συγκεκριμένη επέμβαση, θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για μερικές ώρες. video


  Σπερματοκήλη - Χειρουργική Αποκατάσταση
  Είναι μια μικρή μαλακή κύστη που συσσωρεύει υγρό (ως επί το πλείστον σπερματοζωάρια) στο πάνω και πίσω μέρος του όρχι . Στην επέμβαση αυτή γίνεται μια μικρή τομή στο όσχεο και διανοίγεται η κοιλότητα του ελυτροειδούς χιτώνα του όρχι, αναγνωρίζεται η κύστη και εν συνεχεία αφαιρείται. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αποστέλλεται  δείγμα της κύστης για βιοψία. Η επέμβαση γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. Πιθανές ενοχλήσεις στην περιοχή του όσχεου δεν διαρκούν πάνω από 2-4 ώρες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα. video


  Οσχεοκήλη (Βουβωνοκήλη) - Χειρουργική – Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση
  Παρουσιάζεται στους άνδρες και δημιουργείται στο έσω βουβωνικό στόμιο, το σημείο από το οποίο κατεβαίνει ο όρχις και φτάνει στην τελική του θέση στο όσχεο. Η επέμβαση αυτή είναι δυνατό να γίνει με τρεις ή τέσσερις 3-4 cm ανοιχτές τομές στην περιοχή του έξω βουβωνικού στομίου. Κατά την λαπαροσκοπική προσέγγιση ο χειρουργός, με την βοήθεια ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων, προσεγγίζει το χένον βουβωνικό στόμιο,  αναγνωρίζει τον κηλικό σάκο που έχει επολισθήσει και, μετά από επιμελή παρασκευή του, επαναφέρει αυτόν και το περιεχόμενό του εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Το χάσμα που παραμένει στο βουβωνικό κανάλι  επικαλύπτεται με ειδικό πλέγμα.
  Η επέμβαση γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Απαιτείται νοσηλεία μίας ημέρας ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη. Πιθανές ενοχλήσεις στην περιοχή του όσχεου δεν διαρκούν πάνω από 2-4 ώρες και αντιμετωπίζονται με κοινά παυσίπονα.


  Νόσος Fournier (Κεραυνοβόλος γάγγραινα του οσχέου) – Χειρουργική Αντιμετώπιση
  Είναι οξεία φλεγμονή και εμφανίζεται στα έξω γεννητικά όργανα του άντρα. Η χειρουργική αντιμετώπιση επιβάλλεται να είναι άμεση και συνίσταται στην χειρουργική όλου του παθολογικού – φλεγμαίνοντως ιστού του όσχεου. Κατά τη χειρουργική επέμβαση οι όρχεις και ο σπερματικός τόνος παραμένουν ανέπαφοι λόγω του ότι η παθολογία αφορά μόνο το δέρμα του όσχεου και επικαλύπτονται με βαζελινούχα επιθέματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πλαστική – επανορθωτική αποκατάσταση του όσχεου διενεργείται αρκετό διάστημα αργότερα (εβδομάδες) αφού πρώτα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κύρια αιτία της φλεγμονής. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Η απαιτούμενη νοσηλεία είναι άγνωστη και εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης και την μετεγχειρητική πορεία του ασθενή, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι αυξημένη.


  Πρόθεση Όρχεων - Τοποθέτηση ή αφαίρεση
  Η απουσία του όρχι στο άντρα, ανεξάρτητα με την ηλικία του και τον λόγο απουσίας του όρχι, είναι μια τραυματική εμπειρία και προκαλεί μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν δύο τύποι προθέσεων και είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει τοποθέτηση στηρικτικού ράμματος στο όσχεο για να περιορίσει την μεγάλη κινητικότητα. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, διαρκεί περίπου 1 ώρα και η τομή γίνεται στην  βουβωνική χώρα. Ο ασθενής θα παραμείνει για παρακολούθηση στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο. Σε περιπτώσεις που το ένθεμα προκαλεί προβλήματα υγείας στον ασθενή, η αφαίρεσή του γίνεται ακριβώς με την ίδια διαδικασία.

 •