english version
Παθήσεις Νεφρών

 • •Καρκίνος  Νεφρού
 • •Κακώσεις Νεφρού
  • -Θλάση νεφρού

   -Υποκάψια παρεγχυτική ρήξη

   -Εκτεταμένη παρεγχυτική ρήξη

   -Κάκωση του αγγειακού μίσχου

 • •Συγγενείς Ανωμαλίες Νεφρού (Ανατομικές ανωμαλίες)
 • -Ανωμαλίες αριθμού
 • >Ετερόπλευρη αγενεσία
 • >Αμφοτερόπλευρη αγενεσία
 • >Υπεράριθμος νεφρός
 • -Ανωμαλίες μεγέθους και δομής
 • >Πολυκυστικός νεφρός
 • >Πλειοκυστικός νεφρός (multicystic)
 • >Υποπλαστικός νεφρός
 • >Σπογγοειδής νεφρός
 • >Άλλες κυστικές παθήσεις
 • -Ανωμαλίες θέσης
 • >Ανώμαλη στροφή
 • >Νεφρική εκτοπία
 • >Θωρακικός νεφρός
 • -Ανωμαλίες σχήματος (νεφρικές συμφύσεις)
 • >Πεταλοειδής νεφρός
 • >Διασταυρούμενη νεφρική εκτοπία
 • -Ανωμαλίες νεφρικών αγγείων
 • >Έκτοπα, επικουρικά ή πολλαπλά αγγεία
 • >Ανευρύσματα νεφρικής αρτηρίας
 • >Αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες
 • •Λοιμώξεις – Φλεγμονές Νεφρού
 • -Οξεία πυελονεφρίτιδα
 • -Χρόνια πυελονεφρίτιδα
 • -Πυονέφρωση
 • -Φυματίωση του νεφρού
 • -Αποστήματα και ψευδάνθρακας του νεφρού
 • -Περινεφρικό απόστημα
 • -Εχινόκοκκος κύστη του νεφρού
 • •Λιθίαση Νεφρού
 • •Νεφρική ανεπάρκεια

 

Καρκίνος Νεφρού
Ο καρκίνος του νεφρού είναι σχετικά σπάνιος και αποτελεί το 3% των κακοήθων νεοπλασμάτων του ενήλικου. Εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες από ότι στις γυναίκες, ενώ το νεφροβλάστωμα είναι ο συχνότερος όγκος του νεφρού στα παιδιά. Προέρχεται από τα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, όπως και τα αδενώματα. Αν και τα αίτια για τη γένεση του νεφρικού καρκίνου δεν είναι πλήρως γνωστά, έχουν προσδιοριστεί ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που είναι συνδεδεμένοι με την πρόκληση της καρκινογένεσης:

 • -Κάπνισμα
 • -Φαρμακευτικές ουσίες
 • -Κάδμιο
 • -Ορισμένες ιώσεις
 • -Ακτινοβολία

Η διατροφή, η κατάχρηση καφέ, η χρήση διουρητικών, η παχυσαρκία και η εξωγενής χρήση οιστρογόνων θεωρούνται προδιαθεσικοί παράγοντες.
Στα αρχικά στάδια την πάθησης δεν εμφανίζονται συμπτώματα και όταν γίνεται τελικά η διάγνωση η πάθηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Τα πιο συχνά όμως συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούνε είναι πόνος, αιματουρία, καθώς και συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστατική νόσο.
Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού είναι η βασική θεραπευτική μέθοδος, εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις οι οποίες αφορούν τόσο το στάδιο της νόσου όσο και την γενική κατάσταση του ασθενή.

Κακώσεις Νεφρού
Παρότι τα νεφρά προστατεύονται ικανοποιητικά από τις πλευρές, την περιτονία και το κόλον, είναι συνήθης ο τραυματισμός τους και τις περισσότερες φορές συνοδεύονται και από κακώσεις άλλων οργάνων. Για το λόγο αυτό ενδέχεται η συμπτωματολογία τους να υπερκαλύπτεται από τα συμπτώματα των άλλων κακώσεων. Στις περιπτώσεις ρήξης νεφρού, τα συμπτώματα είναι τοπικός πόνος, κολικός του νεφρού, αιματουρία. Οι νεφρικές κακώσεις, εκτός από ανοικτές και κλειστές, ανάλογα με την βαρύτητα της κάκωσης διακρίνονται σε:

 • -Θλάση νεφρού
 • -Υποκάψια παρεγχυματική ρήξη
 • -Εκτεταμένη παρεγχυματική ρήξη
 • -Κάκωση του αγγειακού μίσχου

Η θεραπεία είναι συντηρητική ή χειρουργική, ανάλογα με το μέγεθος και την βαρύτητα της κάκωσης.


Συγγενείς Ανωμαλίες Νεφρού (Ανατομικές ανωμαλίες)
Οι συγγενείς ανωμαλίες νεφρού είναι πιο συχνές από τις ανωμαλίες όλων των άλλων οργάνων του ουροποιητικού και οφείλεται κυρίως στην πολύπλοκη εμβρυογένεση του. Τις συγγενείς ανωμαλίες νεφρού τις διακρίνουμε σε:

 • -Ανωμαλίες αριθμού
 • >Ετερόπλευρη αγενεσία
 • >Αμφοτερόπλευρη αγενεσία
 • >Υπεράριθμος νεφρός
 • -Ανωμαλίες μεγέθους και δομής
 • >Πολυκυστικός νεφρός
 • >Πλειοκυστικός νεφρός (multicystic)
 • >Υποπλαστικός νεφρός
 • >Σπογγοειδής νεφρός
 • >Άλλες κυστικές παθήσεις

-Ανωμαλίες θέσης

 • >Ανώμαλη στροφή
 • >Νεφρική εκτοπία
 • >Θωρακικός νεφρός
 • -Ανωμαλίες σχήματος (νεφρικές συμφύσεις)
 • Πεταλοειδής νεφρός
 • Διασταυρούμενη νεφρική εκτοπία

-Ανωμαλίες νεφρικών αγγείων

 • >Έκτοπα, επικουρικά ή πολλαπλά αγγεία
 • >Ανευρύσματα νεφρικής αρτηρίας
 • >Αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες

Για περισσότερες πληροφορίες των ανωτέρω παθήσεων θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

Λοιμώξεις – Φλεγμονές νεφρού video

 • -Οξεία πυελονεφρίτιδα

Προκαλείται όταν μικροβιακός παράγοντας εντοπιστεί στο νεφρό. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι από πολύ έντονα έως και ανύπαρκτα. Μπορεί ο ασθενής να παρουσιάσει πυρετό, ρίγος, διαταραχές στην ούρηση, πόνο και τσούξιμο κατά τη διάρκεια της ούρησης, ναυτία και εμετούς. video

 • -Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Είναι η μετάπτωση της οξείας πυελονεφρίτιδας σε χρόνια και πιθανόν να οφείλεται στην κακή θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης και σε διατήρηση του αιτίου που προκάλεσε την οξεία φλεγμονή. Αυτή η μορφή πυελονεφρίτιδας είναι και η σοβαρότερη, γιατί καταλήγει σε νεφρική ανεπάρκεια και νεφρική υπέρταση. Η θεραπεία συνίσταται στην προσπάθεια να σταματήσει η «εξέλιξη της νόσου». video

 • -Πυονέφρωση

Είναι η εγκατάσταση μικροβίων στο νεφρό και η δημιουργία κοιλότητας γεμάτη πύον. Τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα: πυρετός, ρίγος και ισχυρός πόνος στην πάσχουσα περιοχή. Η θεραπεία είναι πάντοτε η χειρουργική αφαίρεση του κατεστραμμένου νεφρού. video

 • -Φυματίωση του νεφρού

Η πάθηση αυτή είναι δευτεροπαθής και η πρώτη μόλυνση μπορεί να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αρτηριακή πίεση. Η θεραπεία είναι χειρουργική.

 • -Απόστημα και ψευδάνθρακας του νεφρού

Και οι δύο είναι φλεγμονές του νεφρικού παρεγχύματος και κύριο μικροβιακό αίτιο είναι ο σταφυλόκοκκος. Τα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός, πόνος και διόγκωση του νεφρού. Η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακευτική ή χειρουργική ανάλογα με την βαρύτητα της πάθησης και τις βλάβες που έχει υποστεί το νεφρό. video

 • -Περινεφρικό απόστημα

Είναι φλεγμονή που εντοπίζεται στο περινεφρικό λίπος. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, ρίγος, ευαισθησία, λευκοκυττάρωση και μερικές φορές έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική.

 • -Εχινόκοκκος κύστης του νεφρού

Ανήκει στις παρασιτικές παθήσεις και είναι πιο σπάνια η εντόπισή της στο νεφρό. Ο άνθρωπος μολύνεται μέσω κάποιων τροφών (πχ. λαχανικά) στις οποίες υπάρχουν τα ωάρια του σκώληκα. Ο ασθενής παραπονείται για ήπιους πόνους στην οσφυϊκή χώρα και τυχαία διόγκωση στην περιοχή του νεφρού. Η θεραπεία είναι πάντοτε χειρουργική.

•Λιθίαση Νεφρού
Ως νεφρολιθίαση χαρακτηρίζεται η παρουσία λίθων στην ανώτερη αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος. Οι λίθοι αποτελούνται από κρυστάλλους που υπάρχουν φυσιολογικά στα ούρα. Η εμφάνιση της πάθησης αυτής είναι πιο συχνή στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Στα πολύ θερμά κλίματα και λόγω της μεγάλης εφίδρωσης τα ούρα είναι πολύ πυκνά με αποτέλεσμα τον αυξημένο σχηματισμό λίθων. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι η μαύρη φυλή, παρόλο που ζει σε θερμά κλίματα, σπάνια παρουσιάζει νεφρολιθίαση. Ο άτακτος τρόπος ζωής και η μείωση της σωματικής δραστηριότητας, η κληρονομικότητα, (πχ. η λιθίαση από κυστίνη είναι σαφώς κληρονομική γενετική ανωμαλία), καθώς και ένας μεγάλος αριθμός συνοδών παθήσεων μπορεί να είναι αιτίες σχηματισμού λίθων. Η διατροφή (κατανάλωση ζωικού λευκώματος και λίπους), η έλλειψη βιταμίνης Α από τον οργανισμό και η αυξημένη παραγωγή βιταμίνης D, καθώς και η μειωμένη λήψη υγρών είναι από του βασικούς παράγοντες εμφάνισης της πάθησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω νεφρολιθίασης υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην νεφρική λειτουργία. Το κύριο σύμπτωμά της νεφρολιθίασης είναι έντονος και ανυπόφορος πόνος στην περιοχή του νεφρού (κωλικός του νεφρού), ναυτία και τάση για εμετό. Η θεραπεία είναι συντηρητική ή επεμβατική και εξαρτάται από τη μορφή, το μέγεθος, το βάρος, τη σύσταση του κάθε λίθου και την βλάβη που έχει προκαλέσει στο νεφρό. video

 •